Logo WBiOŚ Logo UŚ
Szkolenia i kursy

W ramach działań podnoszących atrakcyjność kształcenia na Kierunku Zamawianym UStuŚ przewidziano 5 rodzajów szkoleń i kursów specjalistycznych:

 

  • Kurs specjalistyczny pt.: “Systemy zarządzania środowiskiem”, zakończony egzaminem audytora wewnętrznego ISO 14001, realizowany na przełomie 2014 i 2015 roku.

Kurs prowadzony będzie we współpracy z jednostką certyfikującą i obejmie zajęcia teoretyczne (10 godzin) i praktyczne (20 godzin/grupę). Kurs przeznaczony jest dla studentów, którzy chcą zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania środowiskiem. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności w zakresie interpretacji wymagań normy ISO 14001, identyfikacji niezgodności, tworzenia dokumentacji auditowej, podejmowania działań korygujących i zapobiegawczych oraz ich znaczenia, a także właściwego sposobu prowadzenia auditów.

Kurs kończy się egzaminem, na który składają się zajęcia podsumowujące, egzamin teoretyczny i praktyczny. Studenci, którzy ukończą kurs z wynikiem pozytywnym otrzymają certyfikat audytora wewnętrznego.

Czas trwania kursu: 10 godzin wykładów + 20 godzin/grupę ćwiczeń.

  • Kurs specjalistyczny języka angielskiego, realizowany na przełomie 2014 i 2015 roku.

Kurs swoim zakresem obejmować będzie specjalistyczną terminologię związaną z ochroną środowiska w ekonomii, prawie, technologii itd.

Czas trwania kursu: 20 godzin/grupę.

  • Szkolenie z rachunkowości i sprawozdawczości środowiskowej, realizowane na przełomie 2014 i 2015 roku.

Szkolenie obejmować będzie rachunkowość i sprawozdawczość dotyczącą koszystania ze środowiska, a także przygotowywanie raportów o stanie środowiska przyrodniczego. Udział w kursie umożliwi studentom nabycie praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania obowiązków specjalisty ds. ochrony środowiska.

Czas trwania szkolenia: 20 godzin/grupę.

  • Szkolenie z przedsiębiorczości dla przyszłych matek, realizowane w 2015 roku.

Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości dla przyszłych matek ma na celu wyposażenie wszystkich studentek Kierunku w wiedzę z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, aplikowania o pracę i zarządzania czasem.

Szkolenie zostanie zorganizowane ze względu na niższe wskaźniki zatrudnienia kobiet w charakterze specjalisty ds. ochrony środowiska. Jest również odpowiedzią na potrzeby przyszłych matek, które muszą łączyć pracę zawodową i obowiązki rodzicielskie.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin/grupę.

  • Szkolenie „Ekonomiczne i prawne podstawy prowadzenia małej firmy”, realizowane w 2015 roku.

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy nt. warunków, jakie trzeba spełnić, aby zostać samodzielnym przedsiębiorcą, m. in.: sporządzanie biznes-planu, przeprowadzenie rachunku ekonomicznego planowanego przedsięwzięcia oraz podstawy prawne funkcjonowania małych przedsiębiorstw.

Czas trwania szkolenia: 10 godzin/grupę.

Wyszukiwarka
Wpisz szukaną frazę:
Facebook
Facebook Udostępnij
Szybki kontakt
dr Katarzyna Rozpędek
tel. 32 359-12-60
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl
prof. dr hab. Ewa Talik
tel. 32 359-11-87
e-mail: ewa.talik@us.edu.pl
dr Damian Absalon
tel. 32 368-93-12
e-mail: damian.absalon@us.edu.pl
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco, dołącz do newslettera już dziś !
Kapitał Ludzki Uniwersytet Śląski w Katowicach Unia Europejska
UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.