Logo WBiOŚ Logo UŚ
Stypendia

Program stypendialny ma na celu zachęcenie do studiowania na Kierunku Zamawianym UStuŚ oraz motywowanie do osiągania lepszych wyników w nauce. Przez całe studia (9 miesięcy roku akademickiego) 50% studentów, tj. maksymalnie 67 osób, będzie objętych programem stypendialnym. Stypendium w wysokości 1000 zł w I semestrze I roku studiów otrzymają najlepsi studenci w oparciu o wyniki postępowania rekrutacyjnego, natomiast w kolejnych semestrach - na podstawie wyników w nauce.

 

Wzór wniosku o stypendium oraz Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów znajduje się na stronie BIP UŚ lub może być pobrany w tym miejscu:

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na kierunkach zamawianych

 

Załącznik do Regulaminu - wniosek o przyznanie stypendium

 

Program stypendialny w ramach Projektu UStuŚ podlega również Regulaminowi ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UŚ.

 

Regulamin oraz wszystkie załączniki są również dostępne na stronie BIP UŚ.

Wyszukiwarka
Wpisz szukaną frazę:
Facebook
Facebook Udostępnij
Szybki kontakt
dr Katarzyna Rozpędek
tel. 32 359-12-60
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl
prof. dr hab. Ewa Talik
tel. 32 359-11-87
e-mail: ewa.talik@us.edu.pl
dr Damian Absalon
tel. 32 368-93-12
e-mail: damian.absalon@us.edu.pl
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco, dołącz do newslettera już dziś !
Kapitał Ludzki Uniwersytet Śląski w Katowicach Unia Europejska
UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.