Logo WBiOŚ Logo UŚ
Staże

W ramach Projektu UStuŚ przewidziany jest program stażowy jako umożliwienie zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

W okresie od lipca do września 2014 roku wszyscy studenci wezmą udział w 3-miesięcznym stażu m. in. w urzędach, firmach projektowych i przedsiębiorstwach w wymiarze 240 godzin/osobę, co przekłada się średnio na 4 godziny dziennie przez 3 miesiące stażu.

W ramach odbywania stażu, studenci otrzymają przeszkolenie z zakresu BHP, ubiór ochronny i miejsce pracy w biurze/laboratorium lub w terenie. Każdemu studentowi-stażyście przydzielony zostanie również opiekun merytoryczny.

Studenci realizując 3-miesięczny staż otrzymują wynagrodzenie, dzięki któremu mogą realizować go poza miejscem zamieszkania - pokryć koszty dojazdu, ewentualnego noclegu i wyżywienia poza domem. W ramach otrzymanej sumy studenci zobowiązani się do wykonania i przedstawienia raportu ze stażu.

Wyszukiwarka
Wpisz szukaną frazę:
Facebook
Facebook Udostępnij
Szybki kontakt
dr Katarzyna Rozpędek
tel. 32 359-12-60
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl
prof. dr hab. Ewa Talik
tel. 32 359-11-87
e-mail: ewa.talik@us.edu.pl
dr Damian Absalon
tel. 32 368-93-12
e-mail: damian.absalon@us.edu.pl
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco, dołącz do newslettera już dziś !
Kapitał Ludzki Uniwersytet Śląski w Katowicach Unia Europejska
UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.