Logo WBiOŚ Logo UŚ
Praktyki

W ramach działań podnoszących atrakcyjność kształcenia na Kierunku Zamawianym UStuŚ przewidziane są 4 rodzaje praktyk i warsztatów:

 

  • 7-dniowe krajowe praktyki terenowe pt.: “Geologiczne, geograficzne i biologiczne aspekty oceny oddziaływania na środowisko” dla wszystkich studentów Kierunku Zamawianego UStuŚ, realizowane w terminie 30.06 - 7.07.2013 r.

Studenci w ramach praktyk terenowych będą mieli możliwość poznania metod prowadzenia oceny stanu środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem terenów cennych przyrodniczo. W celu efektywnej realizacji praktyk terenowych zostanie zakupiony i udostępniony studentom nowoczesny sprzęt, a pobrane próby środowiskowe będą następnie analizowane w pracowniach i laboratoriach WBiOŚ.

Podczas pobytu na praktykach terenowych studenci będą mieli zapewnione 7 noclegów i wyżywienie, a także ubezpieczenie NNW. Zapewniony jest również transport do i z miejsca odbywania praktyk terenowych.

  • Warsztaty pt.: “Audyt środowiskowo-prawny w przedsiębiorstwie”, realizowane na przełomie 2013 i 2014 roku.

Warsztaty realizowane będą na terenie Wydziału i stanowić będą wprowadzenie do wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie, na którą studenci udadzą się na koniec warsztatów. Warsztaty prowadzone będą przez audytora z uprawnieniami do prowadzenia audytu zewnętrznego (certyfikującego).

Studenci będą mieli zapewniony transport do i z miejsca odbywania wizyty studyjnej.

  • Wizyta studyjna w Czechach pt.: “Praktyczne aspekty rewitalizacji terenów miejsko-przemysłowych” w październiku 2013 roku.

W ramach wizyty studyjnej studenci zapoznają się z metodami rewitalizacji terenów poprzemysłowych w innych krajach Unii Europejskiej. Po powrocie z wizyty studyjnej w Czechach studenci wezmą udział w warsztatach studyjnych z zakresu rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Czechach, na których przygotują projekty rewitalizacji dla wskazanych podczas części wyjazdowej obszarów poprzemysłowych i odniosą je do przykładów ze Śląska. Warsztaty prowadzić będzie menadżer rewitalizacji z zagranicy.

Studenci będą mieli zapewniony transport do i z miejsca odbywania wizyty studyjnej.

  • Zajęcia praktyczne w Parku Technologicznym w ramach czterech przedmiotów: „Ekoinnowacje”, “Odnawialne źródła energii”, “Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie”, “Technologie przyjazne dla środowiska naturalnego” w 2013 i 2014 roku.

Zajęcia praktyczne realizowane będą w Parku Technologicznym specjalizującym się we wdrażaniu technologii proekologicznych. Zajęcia w Parku Technologicznym obejmować będą pokaz zastosowanych technologii, jak również możliwość wykonania pomiarów i analiz, w tym określenia kosztów ekonomicznych.

 

Wyszukiwarka
Wpisz szukaną frazę:
Facebook
Facebook Udostępnij
Szybki kontakt
dr Katarzyna Rozpędek
tel. 32 359-12-60
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl
prof. dr hab. Ewa Talik
tel. 32 359-11-87
e-mail: ewa.talik@us.edu.pl
dr Damian Absalon
tel. 32 368-93-12
e-mail: damian.absalon@us.edu.pl
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco, dołącz do newslettera już dziś !
Kapitał Ludzki Uniwersytet Śląski w Katowicach Unia Europejska
UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.