Logo WBiOŚ Logo UŚ
Dokumenty do pobrania

Regulamin studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

 

Zarządzenie nr 45/2008 Rektora UŚ wprowadzenia do użytku służbowego "Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych"

 

Zarządzenie nr 5/2010 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie "Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie Śląskim" oraz "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych"

Załącznik 1.pdf

Załącznik 2.pdf


Zarządzenie nr 133/2012 Rektora UŚ w sprawie realizacji projektu pt.: UStuŚ - Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany "Ochrona Środowiska" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zarządzenie nr 60/2013 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie nr 133/2012 w sprawie realizacji projektu pt.: UStuŚ ...


Zarządzenie nr 152/2012 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia "Regulaminu uczestnictwa w kierunkach zamawianych, realizowanych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik 1. Regulamin uczestnictwa w kierunkach zamawianych realizowanych w Uniwersytecie Śląskim 

 

Uczestnictwo w Projekcie:

Załącznik 1. Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie.pdf

Załącznik 2. Formularz_danych_osobowych.pdf

Załącznik 3. Oswiadczenie_uczestnika_projektu.pdf

 

Zarządzenie nr 156/2012 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów na kierunkach zamawianych...." 

Załącznik 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na kierunkach zamawianych

Załącznik 2. Wniosek o przyznanie stypendium

 

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UŚ

 

Program kształcenia dla studiów I stopnia Ochrony Środowiska

 

Sylabusy dla studiów I stopnia Ochrony Środowiska sylabus.pdf

 

Statut Uniwersytetu Śląskiego

 

Zarządzenie Rektora UŚ w sprawie użyczania sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych studentom (...)  projektu pt.: UStuŚ...

Zarządzenie nr 87_2013.pdf 

Załącznik nr 1.pdf - wzór umowy użyczenia sprzętu

Załącznik nr 2.pdf - wzór protokołu przekazania/zwrotu sprzętu


DOTYCZY STAŻY STUDENCKICH W 2014 ROKU:

 

Zarządzenie nr 45/2014 Rektora UŚ w sprawie ustalenia Regulamin organizacji i odbywania 3-miesięcznych staży w ramach projektu pt.: UStuŚ - Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany "Ochrona Środowiska", Zadanie 7: "Umożliwienie zastosowania wiedzy w praktyce. Program stażowy"

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 3-MIESIĘCZNYCH STAŻY - Zarzadzenie_Rektora_US_nr_45.pdf

 

Załącznik 1. Formularz_zgloszeniowy.pdf

Załącznik 2. Program_stazu.doc

Załącznik 3. Oswiadczenie_o_czynnikach_szkodliwych.docx

Załącznik 4. Umowa_STUDENT_US.pdf

Załącznik 5. Umowa_PRACODAWCA_US_BEZ_WYNAGR_.doc

Załącznik 6. Umowa_STUDENT_US_BEZ_WYNAGR_.doc

Załącznik 7. Karta_oceny_stazu.doc

Załącznik 8. Lista_obecnosci_na_stazu.doc

Załącznik 9. Zaswiadczenie_potwierdzajace_odbycie_stazu.doc

Załącznik 10. Rachunek.doc

 

DOTYCZY STAŻY ABSOLWENCKICH W 2015 ROKU:

 

Zarządzenie nr 106 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulamin organizacji i odbywania 1-miesięcznych staży w ramach Projektu pt.: UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”, Zadanie 7: „Umożliwienie zastosowania wiedzy w praktyce. Program stażowy”.

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY ABSOLWENCKICH - 2015_Regulamin_zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia.pdf

 

Załącznik 1. 2015_zalacznik_nr_1_do_Regulaminu_Formularz_zgloszeniowy.pdf

Załącznik 2. 2015_zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_Program_absolwenckiego_stazu_zawodowego.doc

Załącznik 3. 2015_zalacznik_nr_3_do_Regulaminu_Oswiadczenie_o_czynnikach_szkodliwych.doc

Załącznik 4. 2015_zalacznik_nr_4_do_Regulaminu_Umowa_ABSOLWENT_US.doc

Załącznik 5. 2015_zalacznik_nr_5_Umowa_ABSOLWENT_US_BEZ_WYNAGRODZENIA.doc

Załącznik 6. 2015_zalacznik_nr_6_Umowa_PRACODAWCA_US_BEZ_WYNAGRODZENIA.doc

Załącznik 7. 2015_zalacznik_nr_7_Zaswiadczenie_potwierdzajace_odbycie_stazu.doc

Załącznik 8. 2015_zalacznik_nr_8_Karta_oceny_stazu.doc

Załącznik 9. 2015_zalacznik_nr_9_Lista_obecnosci.pdf

Załącznik 10. 2015_zalacznik_nr_10_Rachunek.doc

 

DRUK ZUS ZUA - ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na okres stażu

zua.pdf

 

DOTYCZY STAŻY STUDENCKICH W 2015 ROKU:

 

Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacji i odbywania 1-miesięcznych staży studenckich w ramach Projektu pt.: UStuŚ - Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany "Ochrona Środowiska".

 

REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY STUDENCKICH - 2015_STUD_Regulamin_zalacznik_nr_1_do_zarzadzenia.pdf

 

Załącznik 1. 2015_STUD_zalacznik_nr_1_Formularz_zgloszeniowy_na_staze_studenckie.pdf

Załącznik 2. 2015_STUD_zalacznik_nr_2_do_Regulaminu_Program_STUDENCKIEGO_stazu_zawodowego.doc

Załącznik 3. 2015_STUD_zalacznik_nr_3_do_Regulaminu_Oswiadczenie_o_czynnikach_szkodliwych.doc

Załącznik 4. 2015_STUD_zalacznik_nr_4_do_Regulaminu_Umowa_STUDENT_US.doc

Załącznik 5. 2015_STUD_zalacznik_nr_5_Umowa_STUDENT_US_BEZ_WYNAGRODZENIA.doc

Załącznik 6. 2015_STUD_zalacznik_nr_6_Umowa_PRACODAWCA_US_staz_studencki.doc

Załącznik 7. 2015_STUD_zalacznik_nr_7_Zaswiadczenie_potwierdzajace_odbycie_stazu.doc

Załącznik 8. 2015_STUD_zalacznik_nr_8_Karta_oceny_stazu.doc

Załącznik 9. 2015_STUD_zalacznik_nr_9_Lista_obecnosci.pdf

Załącznik 10. 2015_STUD_zalacznik_nr_10_Rachunek.doc

 

DRUK ZUS ZUA - ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na okres stażu

zua.pdf

Wyszukiwarka
Wpisz szukaną frazę:
Facebook
Facebook Udostępnij
Szybki kontakt
dr Katarzyna Rozpędek
tel. 32 359-12-60
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl
prof. dr hab. Ewa Talik
tel. 32 359-11-87
e-mail: ewa.talik@us.edu.pl
dr Damian Absalon
tel. 32 368-93-12
e-mail: damian.absalon@us.edu.pl
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco, dołącz do newslettera już dziś !
Kapitał Ludzki Uniwersytet Śląski w Katowicach Unia Europejska
UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.