Logo WBiOŚ Logo UŚ
Aktualności
Zakończenie projektu UStuŚ - podsumowanie oraz podziękowania
08.11.2015

Projekt UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska” dobiegł końca.

W projekcie uczestniczyły 182 osoby. Spośród nich w terminie do 30 września 2015 dyplom licencjata kierunku Ochrona Środowiska uzyskało 85 osób, w tym 64 kobiety i 21 mężczyzn.

Spośród wszystkich uczestników projektu 102 osoby (w tym 79 kobiet i 23 mężczyzn) objął – w różnych przedziałach czasowych - program stypendialny.

 

W programie wyrównawczym, który obejmował zajęcia z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki w roku akademickim 2012/2013, wzięły udział 74 osoby (w tym 55 kobiet i 19 mężczyzn). W ramach każdego przedmiotu odbyło się 30 godzin zajęć. Wyniki testów sprawdzających wiedzę uczestników przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu wyraźnie polepszyły się. Wśród uczestników programu wyrównawczego znalazło się 58 późniejszych stypendystów projektu.

 

W 7-dniowych wyjazdowych praktykach terenowych, które miały miejsce w Szczyrku, wzięły udział łącznie 102 osoby (w  tym  76  kobiet  i  26  mężczyzn). Podczas praktyk uczestnicy zebrali próby środowiskowe, które po powrocie z praktyk badali w warunkach laboratoryjnych, używając do tego celu materiałów i sprzętu zakupionego ze środków projektu.

 

Projekt znacznie rozrósł się w trakcie jego trwania. Według początkowych planów w trakcie trzech lat studiów uczestnicy projektu mieli mieć możliwość wzięcia udziału w tygodniowych praktykach terenowych, 6 warsztatach oraz 4 szkoleniach. Dzięki powstałym oszczędnościom udało się jednak znacząco rozszerzyć repertuar proponowanych warsztatów i szkoleń, organizując łącznie 30 warsztatów oraz 8 szkoleń (tabela 1.)

 

Projekt UStuŚ oferował swoim studentom możliwość realizacji szerokiego spektrum zainteresowań, proponując m.in. takie zajęcia, jak szkolenia z rachunkowości i prowadzenia małej firmy, zajęcia w Parku Naukowo-Technologicznym, tygodniowe warsztaty z ekspertami zagranicznymi prowadzone w języku angielskim, czy specjalistyczny kurs „Systemy zarządzania środowiskiem”, który umożliwiał uzyskanie certyfikatu audytora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

Uczestnicy warsztatów mieli nie tylko możliwość poznania najnowocześniejszego sprzętu, unikatowego nawet w skali europejskiej, ale również własnoręcznego obsługiwania tego sprzętu i prowadzenia na nim badań. 80 osób (w tym 64 kobiety i 16 mężczyzn) uzyskało certyfikat audytora wewnętrznego, a 29 osób (w tym 19 kobiet i 10 mężczyzn) uzyskało certyfikat językowy ze specjalistycznego języka angielskiego, tj. związanego z ochroną środowiska.

 

Z wyjątkowo gorącym przyjęciem przez studentów spotkał się program stażowy, realizowany w wakacje 2014 roku. 90 osób (w tym 69 kobiet i 21 mężczyzn) wzięło udział w 3-miesięcznych stażach studenckich, dzięki którym poznały rynek pracy w branży oraz nawiązały wiele cennych kontaktów. Staże cieszyły się tak ogromną popularnością, że już niedługo po ich zakończeniu zaczęły napływać do Zespołu Zarządzającego prośby studentów o organizację programu stażowego w wakacje 2015 roku. W efekcie w 2015 roku zorganizowano i zrealizowano program 1-miesięcznych staży absolwenckich, w których wzięło udział 40 absolwentów kierunku zamawianego Ochrona Środowiska (w tym 32 kobiety i 8 mężczyzn) oraz program 1-miesięcznych staży studenckich, w których wzięło udział 15 studentów KZ Ochrona Środowiska (w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn).

 

Dzięki całemu programowi stażowemu projektu UStuŚ Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z 48 firmami stażowymi.

 

 

W imieniu Koordynatora Projektu, dr hab. Gabrieli Woźniak oraz całego zespołu zarządzającego, pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu i współpracującym z nami: Dziekanowi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Dziekanowi Wydziału Nauk o Ziemi i Dziekanowi Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, pracownikom administracji Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, promotorom prac licencjackich uczestników projektu, wszystkim osobom prowadzącym zajęcia z uczestnikami projektu oraz firmom i instytucjom współpracującym z zespołem zarządzającym podczas realizacji programu stażowego.

 

Przede wszystkim zaś pragnę gorąco podziękować wszystkim Studentkom i Studentom – uczestnikom projektu – za Waszą współpracę i zaangażowanie w aktywności projektowe, a także za cierpliwość i wyrozumiałość. Mam nadzieję, że doświadczenie wyniesione z uczestnictwa w kierunku zamawianym Ochrona Środowiska zaowocuje i pozwoli Wam rozwinąć skrzydła w życiu zawodowym.

Życzę Wam wielu sukcesów!

 

Aldona Śleziak

Wyszukiwarka
Wpisz szukaną frazę:
Facebook
Facebook Udostępnij
Szybki kontakt
dr Katarzyna Rozpędek
tel. 32 359-12-60
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl
prof. dr hab. Ewa Talik
tel. 32 359-11-87
e-mail: ewa.talik@us.edu.pl
dr Damian Absalon
tel. 32 368-93-12
e-mail: damian.absalon@us.edu.pl
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco, dołącz do newslettera już dziś !
Kapitał Ludzki Uniwersytet Śląski w Katowicach Unia Europejska
UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.