Logo WBiOŚ Logo UŚ
Aktualności
Zaproszenie do składania oferty cenowej w zakresie realizacji warsztatów pt. " WARSZTATY Z EKSPERTEM – Metody monitoringu gatunków obcych"
22.05.2015

Termin składania ofert mija 01. czerwca 2015 o godz. 12.00.

INFORMACJA O NIEROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
22.05.2015

w zakresie realizacji „WARSZTATÓW Z EKSPERTEM - Metody monitoringu gatunków obcych

Nr sprawy: USTUŚ/AŚ/13/2015

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
20.05.2015

w zakresie realizacji usługi „WARSZTATY TERENOWE Z EKSPERTEM – Osobliwości przyrodnicze Sudetów Zachodnich w świetle prawodawstwa unijnego, wpływ antropopresji na ekosystemy górskie oraz aspekty współpracy międzynarodowej w ochronie przyrody” – usługa w zakresie noclegów i wyżywienia

 

Nr sprawy: USTUŚ/AŚ/14/2015

O projekcie

UStuŚ - Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany “Ochrona Środowiska” to m. in.:

  • zwiększony limit przyjęć na studia (135 osób)

  • stypendia motywacyjne w wysokości 1 000 zł miesięcznie dla najlepszych studentów (50% słuchaczy)

  • tablet dla każdego studenta

  • nowe praktyczne przedmioty specjalnościowe oraz kursy specjalistyczne z możliwością uzyskania certyfikatu

  • praktyki w Parku Technologicznym

  • zagraniczne praktyki terenowe

  • trzymiesięczne staże w wiodących firmach regionu, za które studenci będą otrzymywać wynagrodzenie

  • specjalistyczny kurs języka angielskiego

  • warsztaty z przedsiębiorczości oraz zajęcia z rachunkowości i sprawozdawczości środowiskowej

 

Wyszukiwarka
Wpisz szukaną frazę:
Facebook
Facebook Udostępnij
Szybki kontakt
dr Katarzyna Rozpędek
tel. 32 359-12-60
e-mail: katarzyna.rozpedek@us.edu.pl
prof. dr hab. Ewa Talik
tel. 32 359-11-87
e-mail: ewa.talik@us.edu.pl
dr Damian Absalon
tel. 32 368-93-12
e-mail: damian.absalon@us.edu.pl
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany na bieżąco, dołącz do newslettera już dziś !
Kapitał Ludzki Uniwersytet Śląski w Katowicach Unia Europejska
UStuŚ – Uniwersyteckie Studia Środowiskowe: Kierunek Zamawiany „Ochrona Środowiska”
Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Człowiek - najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.